www.kvant.sk
Visionsystems.sk

Canon Camera Controller

 • Pripojenie ku kamere Canon
 • Vzdialené ovládanie kamery cez PC
 • Grabnutie záberov a uloženie ako obrázok (JPEG, PNG, TIFF,…)
 • Náhlad v priamom prenose bez použitia video kábla
 • SDK pre C++

Teledyne Dalsa Camera Manager

 • Detekcia pripojených DALSA kamier na siet
 • Zistenie mien modelov a sériového císla
 • Nastavenie a zistenie max. Frameratu, ROI, shuttra, gain, black level
 • Grabbing s predaním obrázku do vlastnej callback funkcie
 • Zobrazovanie obrazu z kamery pomocu jediného zavolania funkcie
 • SDK pre C++

Radar Traffic Counter RTC TMS-NET 0900

 • Pripojenie cez LAN (Moxa)
 • Zasielanie príkazov zariadeniu (príkazy sú popísané v manuáli)
 • Zbieranie dát o predchádzajúcich vozidlách
 • Nastavenie jednotky rýchlosti, typu cesty, typu dopravy, uhla, pod ktorým sa zariadenie pozerá na cestu, výšky inštalácie
 • Klasifikácia vozidiel podla nastavených parametrov
 • SDK pre C++

SICK LMS 211

 • Pripojenie cez LAN (Moxa)
 • Zasielanie príkazov zariadeniu (príkazy sú popísané v manuáli)
 • Nastavenie uhlového rozlíšenia
 • Nastavenie maximálnej meracej vzdialenosti (8m, 16m, 32m, 80m, 160m, 320m)
 • Nastavenie rýchlosti komunikácie (baud rate)
 • Nastavenie parametrov a podmienok pre detekciu predchádzajúcich objektov (kalibrácia prázdnej cesty)
 • Zobratie celého profilu podla aktulneho uhlového rozlíšenia
 • SDK pre C++

VIVOTEK, IQEYE Camera

 • Pripojenie cez LAN
 • Podpora pre Vivotek a IQEYE IP kamery
 • Nastavenie kvality JPEG obrázkov
 • Nastavenieframeratu
 • Grabovanie obrázkov a ukladanie do JPEG súboru
 • SDK pre C++

Novatel Span CPT – GPS

 • Pripojenie cez USB
 • Pocítanie približnej vzdialenosti medzi dvomi bodmi zadanými cez zamepisnú šírku a dlžku
 • Zistenie presnej GPS pozície, presného casu a rýchlosti pohybu
 • SDK pre C++

Hardware Key

 • Knižnica pre softvérovú ochranu na hardvérovej báze
 • Zabezpecuje predaj a zisky prevenciou softvérového piráttstva a nedodržania licencií
 • Windows 32/64 bit
 • Neustále monitorovanie HW klúca
 • HW Key server pre multi ochranu s jedinýcm HW klúcom
 • SDK pre C++

Standa controller

 • Knižnica pre riadenie krokových motorov
 • Podpora pre mikrostojky
 • Zoznam prístrojov
 • SDK pre C++
 • Windows 7 32/64bit

SICK LMS 400

 • Pripojenie cez LAN
 • Zasielanie príkazov zariadeniu (príkazy sú popísané v manuáli)
 • Nastavenie uhlového rozlíšenia
 • Nastavenie frame ratu (max.pocet profilov za sekundu)
 • Zobratie celého profilu podla aktulneho uhlového rozlíšenia
 • SDK pre C++

SICK LD-OEM 1000

 • Pripojenie cez LAN
 • Nastavenie uhlového rozlíšenia
 • Nastavenie frame ratu (max.pocet profilov za sekundu)
 • Zobratie celého 360° profilu, podla aktuálneho uhlového rozlíšenia
 • SDK pre C++

Vantage Weather Station

 • Pripojenie na zbernicu dát cez USB
 • Zber všetkých dát o pocasí, ktoré stanica poskytuje - vnútorná teplota, vonkajšia teplota, vlhkost, rýchlost vetra, barometer, atd.
 • SDK pre C++

Protokoly

 • SFTP client
 • FTPS client
 • IMAP, POP3,
  SMTPS, SCP,
  HTTPS