www.kvant.sk
Visionsystems.sk

Betamont

Informačný systém pre monitorovanie dopravy
2008

Kriminalistický a expertízny ústav

Oddelenie grafickej diagnostiky, systém pre detekciu kríženych ťahov
2008

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave

High speed kamerový systém
2007

Technická Univerzita Zvolen

Systém pre meranie ostrosti nožov, 3D rekonštrukcia
2007

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

Informačny systém pre Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru
2006

MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.

Dvojkamerový systém na kontrolu povrchu a konštrukčných prvkov klzných ložísk
2006

Medical Glass a.s.

Systém merania a kontroly ampuliek
2005

Glacier Tribometal Slovakia a.s.

Systém na kontrolu prítomnosti konštrukčných prvkov na klznom ložisku
2005

MicroStep – HDO

Kompaktný laserový profilometer LMP
2005

MEDICAL GLASS, Bratislava

Mikroskopické meracie pracovisko, AUTOMATICKÝ SYSTÉM KONTROLY KVALITY
2004

SMÚ, Bratislava

Merací kamerový systém s optikou
2004

GLACIER TRIBOMETAL SLOVAKIA a.s., Dolný Kubín

- Systém kontroly čistoty ložísk - Objektová analýza - laboratórny system
2004

BSH Drives and Pumps s.r.o., Michalovce

Vývoj softwaru pre systém vibračnej výstupnej kontroly elektromotorov na výrobnej linke
2004

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

Vývoj frazeologického a archivačného systému ATEXT s interaktívnym spôso-bom vyhľadávania znakových reťazcov.
Vytvorenie expert. systému: správa pohybu krimin. stôp, nabaľovanie a analýza výstupov chromatografickej a spektroskopickej prístrojovej techniky
2004

ON SEMICONDUCTOR, Piešťany

Digital Image Processing IMPOR – systém analýzy pre mikroskopickú kontrolu kvality
2003

CFCU, Bratislava

Systém vizualizačných digitálnych pracovísk pre hraničnú políciu
2003

DANFOSS COMPRESSORS s.r.o. Zlaté Moravce

Videodigitálny a kamerový system na kotrolu kvality
2002

ENEKO Levice s.r.o.

Kamerový a vyhodnocovací systém
2002

MINISTERSTVO VNÚTRA SR

Vývoj modulu Fiber Analyzer – expertný systém
2001-2002

Danfoss - compressors a.s. Zlaté Moravce

Videodigitálny systém na vyhodnocovanie kvality vo výrobnom procese
2001-2002

Považská cementáreň a.s. Ladce

Videodigitálny systém na vyhodnocovanie kvality vo výrobnom procese
2001-2002

DYNEX SERVIS s.r.o. Banská Bystrica

Vývoj digitálneho kamerového systému na vyhodnocovanie grafických dát
2001