www.kvant.sk

Automated Measuring System

screenshot of AMS software

Profesionálne riešenie optického merania

Optické merania ponúkajú bezkontaktné, rýchle a presné riešenia kontroly kvality výrobkov v priemysle. Umožňujú jednoduché nasadenie a rozšírenie presne podľa potrieb zákazníka. Univerzálny prístup k snímaniu a vyhodnocovaniu v kombinácii so vzhľadovou kontrolou sa stávajú v dnešnej dobe nenahraditeľnou a rýchlo návratnou investíciou.

AMS Designer

Slúži na definovanie meracích šablón. Šablóna sa skladá zo sady meracích nástrojov, ktoré vyhodnocujú potrebné geometrické a iné parametre meraného výrobku.

AMS Inspector

Základný modul celej aplikácie. S použitím nadefinovanej šablóny z AMS Designeru umožňuje sériové meranie výrobkov. Modul vytvára základný protokol o meraní na konci každej meranej dávky a tiež databázu údajov na neskoršie spracovanie.

AMS Statistic

Nadstavbový modul, ktorý slúži na spracovanie databázy údajov o meraniach a generovanie štatistických protokolov o výrobe za rôzne obdobia.

Špeciálne aplikácie AMS

- Otvorená achitektúra systému AMS umožňuje jednoduché rozšírenie jeho funkcionality.

- Špeciálne meracie nástroje

- Napojenie na externé meracie zariadenia

- Tlačové protokoly presne podľa požiadaviek zákazníka

- Implementácia sieťovej verzie AMS v rámci celej výrobnej prevádzky

AMS Online Inspector

Systém AMS je rozšíriteľný aj na automatické meranie priamo na výrobných linkách. Takáto aplikácia si vyžaduje spracovanie celkového projektu vrátane mechanických prispôsobení samotných výrobných liniek.

AMS Online Inspector je možné doplniť aj o vzhľadovú kontrolu výrobkov, prípadne napojiť na vstupy z iných meracích zariadení a vytvoriť tak komplexný systém merania, kontroly kvality a triedenia výrobkov.