www.kvant.sk

Parametre snímača

Zariadenie na mobilné veľkokapacitné bezkontaktné meranie profilov povrchu vozovky s presnosťou potrebnou pre stanovenie hodnôt medzinárodného indexu nerovnosti IRI. Zariadenie meria profily vozovky za jazdy, t.j. je schopné odfiltrovať kmitanie meracieho nosníka na základe gyroskopov a akcelerometrov.

 • Počet laserov na meranie nerovností minimálne 2 (optimálne 8)
          - rozlíšenie lasera v osi x,y minimálne 1 mm
          - rozlíšenie lasera v osi z minimálne 0,5 mm
 • Vzorkovacia rýchlosť 700-5000 profilov /s podľa nastavenia
 • Počet 3D bodov na profil 9600
 • Typ lasera 3B
 • Presnosť lasera maximálne 0,1 mm
 • Šírka meraného profilu 4,2 m
 • Merací rozsah lasera 400 mm
 • Rozsah meracej rýchlosti minimálne do 100 km/h
 • Počet akcelerometrov 3 (x,y,z)
 • Počet gyroskopov 2
 • Frekvencia výstupných dát 125 Hz- 5000 Hz
 • Konštrukcia zariadenia odnímateľný nosník na meracie vozidlo
 • Napájanie max. 160W

Software

 • Softvér na spracovanie dát bude poskytovať surové dáta o výškach meraného profilu x, y (*.txt), a stanovenie hodnôt IRI na základe stanoveného algoritmu.
 • Prihlasovanie do systému pomocu mena a hesla (heslá zašifrované na strane databázy 1024bit kľúčom)
 • Multilanguage slovenské aj anglické užívateľské prostredie
 • Export dát do formátov *.stl,*xyz,*.dat
 • Klient server architektúra, použitý je MS SQL Server
 • Vytváranie záznamov z meraní. Pre každý záznam existuje časová značka, trasa, meno operátora a namerané data
 • Prehliadanie záznamov, vyhľadávanie v záznamoch