www.kvant.sk

Evidence 2008

Evidence 2008 je softvérový produkt navrhnutý pre spracovanie a menežment laboratórnych informácii. Poskytuje široké spektrum aktivít, ktoré podporujú a uľahčujú prácu v laboratóriu. Evidence 2008 tiež zlepšuje bezpečnosť vďaka správe používateľských práv a logovania. Bezpečnosť dát je zabezpečená technológiou RAID5i a automatickým zálohovaním. Evidence 2008 pracuje na klient - server architektúre a je vhodný pre všetky typy laboratórii. Okrem toho umožňuje navrhovať individuálne expertízy a tiež podporuje prihlasovanie pomocou biometrických zariadení. Systém spĺňa požiadavky ISO9001, ISO17025 a GLP. Vďaka Evidence 2008 bude všetko vo vašom laboratóriu pod kontrolou a zároveň efektívne.

Vlastnosti

Označovanie vzoriek čiarovými kódmi

- tlač vlastných čiarových kódov

- manipulácia so vzorkou cez načitavanie kódu

- rýchly prístup a správa vzoriek

- nezameniteľnosť vzorky

- lineárne a 2D čiarové kódy

ISO 9001 & ISO 17025

- dizajnér procesov

- modul manažmentu dokumentov

- modul auditov

- modul pre rozdeľovanie úloh a mnoho ďalších

Zabudované fotografovanie

- digitalizácia obrazu

- podporuje digitálne fotoaparáty rady Olympus Camedia

- okamžitý videonáhlad pred fotením

- priame fotenie bez fyzickej manipulácie

- vytvorenie dokumentačnej stanice

- možnosť pripojiť fotoaparát k mikroskopu

Trasovateľnosť vzorky

- manažment pohybu vzorky

- príjem, výdaj, likvidácia vzorky

- história práce so vzorkou

- zabezpečenie pred neoprávnenou manipuláciou so vzorkou

Výstupné reporty

- štatistické spracovanie údajov

- využíva štandard Crystal ReportsTM

- uživateľ má možnosť zadefinovať si vlastné tlačové zostavy

- možnosť priamej tlače zo systému

- výstup do štandarných formátov Word, Excel, Pdf, Rtf