www.kvant.sk

Fibres

Software Fibres v3.0 je navrhnutý pre automatické rozpoznávanie vláken v skenovaných farebných obrázkoch (vzoroch) v laboratóriách súdnej analýzy. Nie je potrebné žiadne špeciálne zariadenie, riešením je použitie USB skeneru. Pokročilý farebný filter a špeciálne režimi zobrazenia poskytujú jednoduchý nástroj pre triedenie a porovnávanie vláken ako aj ich selekciu podľa zvolenej farby. Všetky informácie o detekovaných vláknach je možné následne uložiť a vyhľadávať vlákna, ktoré prešli farebným filtrom.

User interface

Fibres v3.0 bežia na operačných systémoch Windows, a preto podporujú množstvo štandardných prvkov tohoto prostredia(napríklad načítavanie a ukladanie obrázkov, tlač, približovanie obrázku - zoom a iné).

Analýza obrazu

Analýza obrazu je rozdelená do dvoch krokov:

- najskôr je dôležité orezať pozadie obrázku, aby sa odstránili prebytočné informácie - Fibres v3.0 využívajú špeciálny algoritmus, ktorý tento krok urobí za Vás.

- potom nasleduje samotná detekcia vláken v obrázku

Detekcia vláken

Na detekciu vláken sa využívajú sofistikované algoritmy. Po tejto etape analýzy može používateľ vidieť zoznam detekovaných vláken s ich priemernou farbou a pozíciou v snímku. Každé vlákno je zvýraznené čiernou maskou(záleží na režime zobrazenia).

Režimy zobrazenia

Režimy zobrazenia umožňujú zobraziť iba relevantné vlákna. Aplikácia Fibres umožnuje tri režimi zobrazenia:

- original image - užívateľ vidí pôvodný obrázok

- skeletons of the detected fibres - zobrazujú sa iba kostry vláken spolu s ich priemernou farbou

- schematic mode - zobrazujú sa iba krížiky reprezentujúce jednotlivé vlákna