Impor

Softvér poskytuje kompletné riešenie pri digitálnom spracovaní obrazu. Jeho unikátna pluginová architektúra umožňuje užívateľom využiť presne to, čo potrebujú, čím sa zachováva účinnosť a jednoduchosť programu. Znamená to, že program sa skladá z jedného uceleného jadra a z ďalších menších podprogramov (pluginov), slúžiacich napr. pre analýzu počtu objektov, meranie atď.Ako zdroje obrazu Impor 5.0 využíva rôzne periférne zariadenia, napr. digitálne fotoaparáty, digitálne kamery, analógové kamery, scanery atď. Zariadenia sú podporované priamo systémom Impor 5.0, čo znamená, že systém nevyžaduje používať žiadny iný program pre ich ovládanie. Z mnohých možností systému treba spomenúť podporu rôznych grafických formátov, fólií (vhodné vtedy, keď je neprípustné zasahovať do obrazových dát, ale pre lepšiu názornosť treba doplniť napr. deskripčné znaky). Grafické filtre (zaostrenie obrazu, redukcia šumu, kontrast, jas ...), binárne operácie (transparencia obrázkov, odpočítavanie ...), makrá, merania plôch, dĺžok, podpora jazykových mutácií (rýchla úprava softvéru do iných jazykov), patria medzi základné funkcie v systéme Impor. Systém Impor sa rozvíja už viac ako 6 rokov. Stovky inštalácií a úzky kontakt so zákazníkmi nám umožnili zapracovať ich požiadavky do vyšších verzií, čo ďalej zdokonalilo systém IMPOR a umožnilo nám zabezpečiť jeho vysokú kvalitu. Systém našiel uplatnenie v mnohých odvetviach priemyslu, geológii, biológii, patológii, na úsekoch kontroly kvality atď.

Products

  • IMPOR BASIC 5.0 - aplikácia IMPOR 5.0 bez prídavných modulov(pluginov)
  • IMPOR EDUCA 3.11 - zjednodušená aplikácia IMPOR BASIC 5.0 vhodná pre školy
  • IMPOR PRO 5.0 - aplikácia IMPOR 5.0 s balíkom piatich prídavných modulov (Database, FFT, IAnalyse, ICompare, IMeasure)

Download