www.kvant.sk

LPM

Kompaktný profilometer LPM slúži na optické bezkontaktné meranie 3D profilu objektov pozdĺž definovaného rezu. Pre tento účel využíva tzv. triangulačný princíp. Na meraný povrch je premietaná laserová čiara, ktorá je následne snímaná digitálnou kamerou. Z každého zosnímaného obrazu je možné vyhodnotiť aktuálny 3D profil.

Prístroj pracuje v súčinnosti s klasickým PC, v ktorom prebieha vyhodnotenie. Na prenos údajov je použité štandardné rozhranie IEEE1394 (FireWire). Na jednom PC môže byť zapojených viac LPM zariadení, treba však počítať s tým, že vyhodnocovanie každého LPM zariadenia zaťažuje do značnej miery procesor. Preto, ak prebieha meranie na viacerých zariadeniach súčasne, je možné, že nebude možné využiť ich maximálny výkon (rýchlosť vyhodnotenia).

Odporúčaný je čo najrýchlejší počítač, najlepšie Pentium 4, aspoň 2,8 GHz, spoločne s rýchlou pamäťou. Pre FireWire rozhranie je možné použiť štandardne dostupné karty pre PCI zbernicu, prípadne aj PCMCIA karty pre použitie v notebooku. Vzhľadom k tomu, že FireWire zbernica má obmedzenú priepustnosť a vzhľadom ku značnému dátovému toku, vyžadovanému zariadením LPM, je odporúčané použiť pre pripojenie každého jedného LPM zariadenia samostatnú FireWire kartu.

Program LPMView slúži na komunikáciu profilemetrom. Program umožňuje:

- Na zobrazenie aktuálneho profilu objektu, ktorý je v konkrétnom operačnom rozsahu zariadenia LPM

- Uložiť naskenovaný profil do CSV a XLS formátu.

- Meniť parametre nastavenia zariadenia LPM.

- Zobraziť obrázok, ktorý sníma kamera v LPM zariadení.

- Uložiť obrázok z kamery ako bitmapu.

Vlastnosti
Technické parametre LPM - 100 LPM - 200 LPM - XXX
Rozsah merania v osi z (vertikálnej) 210 - 235mm 420 - 470mm podľa aplikácie
Rozsah meranie v osi z * + - 0,08mm + - 0,15mm podľa aplikácie
Rozsah merania v osi x (priečnej) ** 100mm 200mm podľa aplikácie
Počet vzoriek v osi x 1350 podľa aplikácie
Rýchlosť spracovania 25 prof./s (50 prof./s) *** max 10 000 prof./s
Napájacie napätie 9 - 24 V DC  
Typ laserovej diódy 660 nm / 25 mW podľa aplikácie
Rozptylový uhol laseru 30° podľa aplikácie
Dĺžka kábla k PC 4 m podľa aplikácie
Rozhranie do PC IEEE-1394 (FireWire)  
Požiadavky na PC Pentium 4; Windows 2000/XP  
* Platí pre meranie na bielom difúznom povrchu
** Platí pre z = 210 (LPM-100), resp. z = 420 (LPM-200)
*** Platí pre verziu ´S´