info@visionsystems.sk     |   +421 2 6029 7887     |  

Kompaktný
profilometer LPD

Kompaktný profilometer LPM slúži na optické bezkontaktné meranie 3D profilu objektov pozdĺž definovaného rezu. Pre tento účel využíva tzv. triangulačný princíp. Na meraný povrch je premietaná laserová čiara, ktorá je následne snímaná digitálnou kamerou. Z každého zosnímaného obrazu je možné vyhodnotiť aktuálny 3D profil.

Prístroj pracuje v súčinnosti s klasickým PC, v ktorom prebieha vyhodnotenie. Na prenos údajov je použité štandardné rozhranie IEEE 1394 (FireWire). Na jednom PC môže byť zapojených viac LPM zariadení, treba však počítať s tým, že vyhodnocovanie každého LPM zariadenia zaťažuje do značnej miery procesor. Preto, ak prebieha meranie na viacerých zariadeniach súčasne, je možné, že nebude možné využiť ich maximálny výkon (rýchlosť vyhodnotenia).

Odporúčaný je čo najrýchlejší počítač, najlepšie Pentium 4, aspoň 2,8 GHz, spoločne s rýchlou pamäťou. Pre FireWire rozhranie je možné použiť štandardne dostupné karty pre PCI zbernicu, prípadne aj PCMCIA karty pre použitie v notebooku. Vzhľadom na to, že FireWire zbernica má obmedzenú priepustnosť a vzhľadom na značný dátový tok vyžadovaný zariadením LPM, sa odporúča použiť pre pripojenie každého jedného LPM zariadenia samostatnú FireWire kartu.

Solutions
Solutions
Program LPMView slúži na komunikáciu profilometrom. Program umožňuje:

Zobrazenie aktuálneho profilu objektu, ktorý je v konkrétnom operačnom rozsahu zariadenia LPM.
Uložiť naskenovaný profil do CSV a XLS formátu.
Meniť parametre nastavenia zariadenia LPM.
Zobraziť obrázok, ktorý sníma kamera v LPM zariadení.
Uložiť obrázok z kamery ako bitmapu.

Lorem ipsum sit
Lorem ipsum 203 547 83 23 65 962
Lorem ipsum 203 547 83 23 65 962
Lorem ipsum 203 547 83 23 65 962
Lorem ipsum 203 547 83 23 65 962
Lorem ipsum 203 547 83 23 65 962
Lorem ipsum 203 547 83 23 65 962
Lorem ipsum 203 547 83 23 65 962
Lorem ipsum 203 547 83 23 65 962
Lorem ipsum 203 547 83 23 65 962