info@visionsystems.sk     |   +421 2 6029 7887     |  

O spoločnosti

Vision Systems, s.r.o. má mnoho ročné skúsenosti v oblasti kontroly kvality, automatizácie a vývoji softwarových a hardwarových riešení. Pôvodne sme pôsobili v rámci materskej spoločnosti KVANT spol. s r.o (od roku 1995), aktuálne ako dcérska spoločnosť Kvant group sme sa rozhodli budovať si vlastný brand Vision Systems v oblasti kontroly kvality.

Podarilo sa nám úspešne zrealizovať nespočetné množstvo projektov v rôznych oblastiach priemyslu. Sme tím mladých ľudí, ktorí žijú svojou vášňou k práci. Náš tím je zložený zo skúsených vývojárov softvéru, špecialistov na kamerové systémy a osvetlenie, elektrických a montážnych projektantov a technikov.

Pomáhame zákazníkom inovovať výrobu, dosahovať merateľné zvýšenie kvality a produktivity prostredníctvom automatizácie a skvalitňovania procesov. Našim cieľom je pomôcť zákazníkom zavádzať najmodernejšie metódy bezkontaktnej kontroly v 2D a 3D prostredí.

Referencie

Pozrite si ohlasy na naše riešenia. Spokojní klienti hovoria za nás.
Návrh a výroba testera na výrobnú linku. Tester sa integroval do dopravníku v procese výroby. Jednotlivé konštrukčné prvky (diery, drážky, hrany) sa kontrolujú bezkontaktne optickou cestou pomocou priemyselných kamier a na mieru vyvinutého osvetlenia. Modularita riešenia umožňuje v reálnom čase pridanie nového receptu v prípade rozšírenia portfólia výroby. Kontrola doskových dielov IKEA
Pacov, CZ
August, 2020
Upgrade CanAnalyze2 riešenia na mobilné zariadenie s podporou USB kamier. Riešenie je takto možné používať vo viacerých laboratóriách. Systém využíva metalografický mikroskop a priemyselnú digitálnu kameru na zosnímanie okraja plechovky. Software vyhodnocuje kritické parametre pre kontrolu kvality a generuje výstupné reporty. CanAnalyze2 mobile
Babice, CZ
Júl, 2020