info@visionsystems.sk     |   +421 2 6029 7887     |  

Novinky

Sledujte najnovšie trendy v oblasti optického sledovania kvality a ďalšie užitočné novinky, ktoré môžete využiť aj vo vašej spoločnosti.

Automatická kontrola dosiek plošného spoja

26.02.2024 12:01

Naše riešenie pre automatickú kontrolu osadenia dosky plošného spoja. Ponúkame Desktopovú variantu s integrovanou kamerou, PC a na mieru navrhnutým svetlo alebo variant na Inline kontrolu na linke. Náš systém používa software SnapshotAnalyzér na spracovanie obrazu a vyhodnocovanie podľa požiadaviek. Systém sa dá kedykoľvek rozšíriť podľa požiadaviek zákazníka. Poskytuje mnoho funkcii : databáza výsledkov, vzdialený prístup a pod...

čítať viac

Kontrola nábytkových dosiek

19.02.2024 00:00

Zákazníkom je popredný svetový výrobca nábytku. Cieľom projektu bola automatická kontrola rozmerov a konštrukčných prvkov (dier, drážok, ich veľkosti a pozície) podľa výkresovej dokumentácie.

čítať viac

Kontrola interierového osvetlenia

13.04.2023 00:00

Projekt pre kontrolu dielov interiérového osvetlenia vozidla značky Audi. Cieľom bolo vyrobiť 5 EOL testerov pre 5 rôznych dielov interiérového osvetlenia vozidla. Osadené sú v palubovej doske, vo dverách a v časti stredového tunela.

čítať viac

Kontrola trhlín

03.03.2022 00:00

Pre jedného z popredných výrobcov pneumatík sme realizovali vývoj ďalšieho unikátneho zariadenia z dielne Vision systems. Ide o zariadenie na kontrolu trhlín na gumených vzorkách. Gumené vzorky, ktoré podliehajú starnutiu sú vystavené O3 a je na nich sledované poškodenie vo forme trhlín.

čítať viac

Snapshot Analyzer

08.01.2020 00:00

SnapshotAnalyzer je program navrhnutý pre aplikácie kontroly výroby a produktov objektívom priemyselnej kamery. Základom riešenia je obraz z kamery, na ktorom bežia algoritmy a výpočty. Namerané výsledky je potrebné ukladať, obrázky archivovať a samozrejme mať možnosť všetky tieto dáta pohodlne prehľadávať a generovať z nich štatistiky.

čítať viac