info@visionsystems.sk     |   +421 2 6029 7887     |  

Kontrola nábytkových dosiek

Zákazníkom je popredný svetový výrobca nábytku. Cieľom projektu bola automatická kontrola rozmerov a konštrukčných prvkov (dier, drážok, ich veľkosti a pozície) podľa výkresovej dokumentácie.

 

Nábytkové dosky, zrejme každý veľmi dobre pozná. Väčšinou majú obdĺžnikový tvar, rôznych farieb a vždy je v nich navŕtaných niekoľko dier pre rôzne skrutky, zámky, typle alebo len na to, aby sa dala polica v prípade potreby posunúť vyššie.

Dodržanie presností pílenia a vŕtania je dôležité. Ak by bola niektorá diera vyvŕtaná iba milimeter mimo, nábytok by sa už nemusel dať zmontovať, nemal by potrebnú pevnosť, možno by bol iba krivý, ale v každom prípade by bol súci na reklamáciu. Pre moderné CNC stroje nie sú presnosti požadované pre vŕtanie drevotrieskových dosiek žiadnou výzvou, ale v tomto prípade ide presnosť na úkor rýchlosti a ceny. Snaha optimalizovať náklady na výrobu a zvyšovať produkciu tlačí výrobcov k použitiu stále rýchlejších, lacnejších a menej presných zariadení až kým ich nezastavia tolerancie na výkresoch. Ani tie však nemusia byť limitujúce, ak má výrobca zariadenie na triedenie dobrých a zlých kusov.

Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť takéto zariadenie. Zariadenie, ktoré laserovými profelamitrami sleduje práve dovŕtané dosky idúce po dopravníku. Musí byť schopné priamo vo výrobnom proceste skontrolovať veľkosti a pozície stovky dier na oboch stranách dosky. Všetky výsledky meraní zaznamenáva do databázy, z ktorej je možné generovať štatistické reporty. Na základe detailného zobrazenia výsledkov je možné priebežne nastavovať výrobný proces a predchádzať tak chybne vyrobeným dielom.

Kontrola dosky prebieha voči receptu, ktorý musí byť dopredu pripravený pre každý testovaný typ dielu. Výkres tohto dielu je zadaný do systému so všetkými parametrami a toleranciami, ktoré sú pre diel kritické. Potom už stačí iba navoliť recept a systém automaticky kontroluje po dopravníku idúce dosky. Počet receptov nie je dopredu daný a dokáže ich pridávať aj zaškolený operátor.

Kontrola všetkých parametrov na doske prebieha subpixelovo. To znamená, že aj keď veľkosť kamerového pixela zodpovedá jednej desatine milimetra, všetky dĺžkové rozmery poznáme s presnosťou na niekoľko stotín milimetra. Pre dosiahnutie takých presností je dôležitá dobrá kalibrácia. V tomto prípade kalibrujeme vlastnosti pohybu dopravníka, chyby objektívov, nehomogenitu osvetlenia a prepočet pixelov na milimetre.

 

Tester je zmontovaný a oživený u zákazníka so všetkou dokumentáciou a zaškolením.

Najnovšie novinky

Automatická kontrola dosiek plošného spoja

26.02.2024 12:01

Naše riešenie pre automatickú kontrolu osadenia dosky plošného spoja. Ponúkame Desktopovú variantu s integrovanou kamerou, PC a na mieru navrhnutým svetlo alebo variant na Inline kontrolu na linke. Náš systém používa software SnapshotAnalyzér na spracovanie obrazu a vyhodnocovanie podľa požiadaviek. Systém sa dá kedykoľvek rozšíriť podľa požiadaviek zákazníka. Poskytuje mnoho funkcii : databáza výsledkov, vzdialený prístup a pod...

čítať viac

Kontrola interierového osvetlenia

13.04.2023 00:00

Projekt pre kontrolu dielov interiérového osvetlenia vozidla značky Audi. Cieľom bolo vyrobiť 5 EOL testerov pre 5 rôznych dielov interiérového osvetlenia vozidla. Osadené sú v palubovej doske, vo dverách a v časti stredového tunela.

čítať viac