info@visionsystems.sk     |   +421 2 6029 7887     |  

Snapshot Analyzer Simpleviewer

Výrobný proces pod kontrolou

Systém Snapshot Analyzer slúži na automatizovaný zber obrázkov z kamier, pričom tieto získané obrázky sú ďalej použité v závislosti od zvoleného modulu. Vo všeobecnosti je aplikácia zodpovedná za komunikáciu s hardvérovou časťou stanice, za zápis dát do databázy a ich prípadné uloženie na disk. Pritom nie sú kladené žiadne požiadavky na konfiguráciu ani štruktúru databázy či úložiska. Systém je plne konfigurovateľný podľa konkrétnych potrieb zákazníka.

Vďaka softvérovému rozhraniu aplikácia podporuje kamery s rôznym rozhraním GigE alebo USB3 Vision od rôznych výrobcov: Allied Vision, Basler, Imaging Source, Ximea. Podnetom pre zosnímanie obrázku je hardvérový alebo softvérový trigger-spúšťač. Ukladať obrázky je možné tak na lokálny disk, ako aj na zdieľané sieťové disky, alebo je možné použiť protokoly na prenos súborov FTP či SFTP. Databáza pre uloženie umiestnenia obrázkov môže byť ľubovoľná pripojiteľná cez OLE DB konektor.